XXXVI Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, 26 lipca 2018 r. godz. 15:00

13.07.2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 995, 1000), została zwołana XXXVI Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 26 lipca 2018 r. o godz. 1500  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 37.

 

Jednocześnie przedstawiam porządek obrad:

  • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z  XXXV sesji Rady Powiatu.
  • Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lidzbarskiego.
  • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
  • Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
  • Zamknięcie obrad.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności