XVII Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego

17.06.2016

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814) została zwołana XVII Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37.

Porządek obrad:

 

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu  z  XVI sesji Rady Powiatu.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2016-2030.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2016 rok.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lidzbarskiego .
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lidzbarskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 • Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności