XVII Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2016

W tym roku Nagrodę Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty otrzymała dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim.

Pięciu dyrektorów oraz  czterech nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lidzbarski otrzymało Nagrodę Starosty Lidzbarskiego.

Po odbyciu stażu zawodowego i zdaniu egzaminu pięciu nauczycieli uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Na uroczystości złożyli ślubowanie oraz Starosta Lidzbarski Jan Harhaj wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 P1120460

P1120457

P1120491

P1120486

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności