Wyniki otwartego konkursu ofert

27.06.2016

 OGŁOSZENIE
dotyczące wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych tj. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały wybrane następujące oferty:

 

  1. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Lidzbarku Warmiński

na realizację zadania w 2016 r. z zakresu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych tj. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lidzbark Warmiński pn. „Sprawność i samodzielność szansą na przyszłość – VI edycja”.

Wysokość przyznanej dotacji ze środków PFRON na realizację zadania w 2016 r.  wynosi 6.500 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Ornecie

na realizację zadania w 2016 r. z zakresu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych tj. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Orneta pn. „Świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych oraz poradnictwo dla rodzin”

Wysokość przyznanej dotacji ze środków PFRON na realizację zadania w 2016 r.  wynosi 3.500 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności