Termy Warmińskie

 

Projekt „Termy Warmińskie” współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 2 – Turystyka, Działanie 2.1 – Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 – Infrastruktura sportowo-rekreacyjna.

Termy Warmińskie to kompleks basenowo – hotelowy z całorocznym zapleczem sportowym i rekreacyjnym. Bogata w cenne minerały woda z Term pełni również funkcje lecznicze. Na terenie znajduje się strefa aktywna obejmująca jacuzzi, baseny (basen sportowy, wielozadaniowy z dziką rzeką, basen dla dzieci) oraz wieżę ze zjeżdżalniami. Wypocząć oraz zregenerować siły można w Stefie relaks, która posiada trzy baseny  (witalny, terapeutyczny i hipertermiczny) oraz jacuzzi a ponadto także w strefie Wellness/Spa z basenami wewnętrznymi ( źródlany zimny, zanurzeniowy) oraz termalnym basenem zewnętrznym schładzającym. Dodatkowo strefa posiada gabinety masażu, saunę fińską, saunę parową, grotę solną oraz pomieszczenia na masaż podwodny i wirowym bicze wodne, basen źródlany. Na terenie kompleksu znajduje się wioska wakacyjna składająca się z dwóch zespołów domków w zabudowie szeregowej (33 domki w tym 5 domków przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych). Część konferencyjna składa się z sal konferencyjnych, szatni, restauracji, sali klubowej z barem oraz kręgielnią.

Ponadto na terenie kompleksu znajduje się centrum aktywności obejmujące: plac zabaw dla dzieci, staw naturalny z plażą i altanami z miejscami do grillowania, boisko do tenisa i boisko wielofunkcyjne, park linowy i ściankę wspinaczkową.

TermyWarminskie

Opis – Termy Warmińskie

Budynki Term Warmińskich zostały zaprojektowane z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu działki, jej spadków i walorów widokowych. W zagospodarowaniu trenu uwzględniono tereny spacerowe wykorzystując całą powierzchnię działki. W skład obiektu Termy Warmińskie wchodzą:

 • STREFA TERMY AKTYWNEJ
 • STREFA TERMY RELAKS
 • STREFA WELLNES/SPA
 • SAUNA ZEWNĘTRZNA
 • PARK LINOWY ZE ŚCIANKĄ WSPINACZKOWĄ ORAZ SIATKĄ WSPINACZKOWĄ
 • PLAC ZABAW DLA DZIECI
 • STAW NATURALNY: 1000 m² Z PLAŻĄ ORAZ MIEJSCAMI DO GRILLOWANIA
 • BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO, BOISKO WIELOFUNKCYJNE
 • WIOSKA WAKACYJNA
 • CENTRUM KONFERENCYJNE Z RESTAURACJĄ

STREFA TERMY AKTYWNEJ -1566,75 m²
w tym powierzchnia lustra wody:
-BASEN SPORTOWY 312,7 m²
-BASEN WIELOZADANIOWY 220,7 m²
-BASEN DLA DZIECI 55 m²
− 3 NIECKI JACUZZI 12 osobowe
− DZIKA RZEKA NA ZEWNĄTRZ 340,6 m²

STREFA TERMY RELAKS –702,16 m²
w tym powierzchnia lustra wody:
− BASEN WITALNY 156,4 m²
− BASEN TERAPEUTYCZNY 49,8 m²
− BASEN HIPERTERMICZNY 39,6 m²
− JACUZZI 12 osobowe,
− KANAŁ PRZEPŁYWOWY NA ZEWNĄTRZ :346,5 m²

SAUNA ZEWNĘTRZNA
− SAUNA FIŃSKA
-WYPOCZYWALNIA

WIOSKA WAKACYJNA
Wioska wakacyjna będzie się składać z 33 domków szeregowych z czego 17 ośmioosobowych dwukondygnacyjnych i 16 domków czteroosobowych , w tym 5 dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanych tarasowo z wykorzystaniem naturalnego spadku terenu oraz połączonych komunikacyjnie.

CENTRUM KONFERENCYJNE Z RESTAURACJĄ
W części konferencyjnej zaprojektowano sale konferencyjne, kręgielnie, salę klubową. Restauracja z wyjściem na taras, zaplecze kuchenne, bar caffe. Na poziomie piwnicy zaprojektowano parking podziemny na 33 miejsca.


Podpisanie umowy na odwiert

23 marca 2011 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie prac wiertniczych przy realizacji otworu Lidzbark Warmiński GT-1 (badawczo-eksploatacyjny) oraz budowę zbiornika zrzutowego w celu poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych z utworów dolnojurajskich w rejonie Lidzbarka Warmińskiego w ramach projektu „Termy Warmińskie”.

Stronami umowy są: Powiat Lidzbarski w imieniu, którego działają Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj i Wicestarosta Lidzbarski – Jarosław Kogut oraz Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w imieniu którego działają – Józef Mil – Prezes Zarządu i Jolanta Winiarska – Prokurent.

Termin zakończenia wszelkich prac obejmujących wykonanie zamówienia ustalony został na 6 miesięcy od podpisania umowy.

Projekt współfinansowany Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.


Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie Term

29 grudnia 2011 roku o godz. 16.00 na Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim podpisano umowę na Zaprojektowanie i wybudowanie Term Warmińskich z wybranym w drodze postępowania przetargowego Konsorcjum firm: 29 grudnia 2011 roku o godz. 16.00 na Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim podpisano umowę na Zaprojektowanie i wybudowanie Term Warmińskich z wybranym w drodze postępowania przetargowego Konsorcjum firm:

 • KORNAS DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. komandytowo – akcyjna, Kołobrzeg – lider
 • KORNAS DEVELOPMENT II Sp. z o.o. Sp. komandytowo – akcyjna, Kołobrzeg – partner.

Kwota kontraktowa to 78.077.281,24zł brutto. Zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj, termin jego zakończenia to 30.08.2014 roku. Inwestycja „Termy Warmińskie” obejmuje wybudowanie kompleksu basenowo – hotelowego z wykorzystaniem wód leczniczych. Przewiduje się budowę basenów o łącznej pow. min. 1600m2, w tym 800m2 basenów krytych, budowę centrum konferencyjnego, budowę 33 domków na 200 miejsc hotelowych. Planowana zabudowa zajmie ok. 6ha.


Prace wiertnicze

Pierwszy odwiert – 28.04.2011 r.

Uroczyste rozpoczęcie prac wiertniczych otworu GT-1 Lidzbark Warmiński
w celu poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych z utworów dolnojurajskich w ramach projektu „Termy Warmińskie”.

Zakończone powodzeniem.


Wmurowanie kamienia węgielnego


Termy w mediach

Stan zaawansowania prac

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności