Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim „Przyjaznym Urzędem 2016”

18.07.2016

12 lipca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą odbyła się uroczysta Gala Finałowa II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd”, którego organizatorem jest Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach. W trakcie Gali przedstawiciele kierownictwa Instytutu oraz reprezentanci środowisk naukowych dokonali wręczenia Dyplomów i Znaków Jakości „Przyjazny Urząd”, nadanych decyzją Kapituły Konkursu jednostkom sektora administracji z całej Polski, które pozytywne przeszły procedurę certyfikacyjną badającą standardy zarządzania jakością i relacjami z klientem.

 

W II edycji Konkursu nagrodzono 26 urzędów, w tym m.in. urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, urzędy pracy, stacje sanitarno-epidemiologiczną, izbę celną oraz centralne organy administracji państwowej.
Znak Jakości „Przyjazny Urząd” przyznawany jest w celu propagowania najwyższych standardów jakościowych w działalności organów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych oraz promocji urzędów, które wyróżniają się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem w działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji fachowych zatrudnionych kadr. Ideą konkursu „Przyjazny Urząd” jest również budowanie w skali kraju pozytywnego wizerunku jednostek administracji publicznej o szczególnych osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi klienta i jakości usług publicznych oraz podnoszenie standardów jakościowych w pracy urzędów wszelkich typów.

Znak Jakości „Przyjazny Urząd” nadaje Kapituła, w skład której wchodzą wybitni naukowcy i praktycy zarządzania. Certyfikat w Konkursie otrzymują jednostki, które stosują wysokie standardy jakościowe w swojej działalności związanej z obsługą klienta i świadczeniem usług publicznych, cechują się profesjonalizmem i rzetelnością w działaniach na rzecz swoich interesariuszy zewnętrznych oraz inwestują we własne zasoby w formach wpływających w sposób istotny na jakość pracy urzędników.

„Kapituła oceniająca urzędy przygląda się różnym aspektom pracy danej jednostki: od obowiązujących w urzędzie procedur obsługi klienta, po jakość jego strony internetowej czy polityki informacyjnej. Eksperci wydają swój werdykt na podstawie wielu źródeł, takich jak analiza ankiety konkursowej wypełnianej przez urząd, analiza aktów prawnych regulujących zasady pracy urzędu (np. regulaminów wewnętrznych), badanie funkcjonalności rozwiązań (np. informatycznych) udostępnianych klientom, analiza opinii interesariuszy zewnętrznych urzędu, monitoring mediów i wiele innych. Eksperci mogą też wcielać się w rolę interesantów danego urzędu i bezpośrednio sprawdzać jakość obsługi, z wykorzystaniem metody tzw. tajemniczego klienta”  – wylicza Kamila Przeniosło, Prezes Zarządu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach.  Członkowie Kapituły Ekspertów dokonują oceny uczestników konkursu na zasadzie niezawisłości, kierując się kryteriami prawdy, obiektywizmu, rzetelności, uczciwości i etyki zawodowej.

– Coraz bardziej popularna jest dziś koncepcja „służby publicznej”, zgodnie z którą administracją należy zarządzać, a nie nią rządzić. To z kolei determinuje konieczność otwarcia się na klienta – jego potrzeby, interesy, oczekiwania, odczucia, emocje, wartości.   W Konkursie „Przyjazny Urząd” wyróżniamy te instytucje administracji publicznej, które pod względem otwartości na potrzeby swoich klientów mogą być wzorem do naśladowania dla innych – mówiła do uczestników Gali Kamila Przeniosło, Prezes Zarządu Instytutu, gratulując pozytywnego wyniku postępowania certyfikacyjnego.

W Gali Finałowej Konkursu, zorganizowanej w Pałacu Polskiej Akademii Nauk, wzięło udział blisko 100 osób – przedstawicieli sektora administracji publicznej, nauki i biznesu. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli prof. Arkadiusz Michał Kowalski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. Przemysław Żukiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego – członkowie Kapituły Konkursu, jedni z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w dziedzinie problematyki jakości w administracji i innowacyjności. Część programu Gali Finałowej stanowił wykład prof. Przemysława Żukiewicza na temat roli innowacji w działalności urzędów w Polsce i na świecie.    

 

Powiat Lidzbarski reprezentował Pan Janusz Mucha – Radny Powiatu Lidzbarskiego.

Uroczystość zwieńczył krótki recital fortepianowy w wykonaniu dr Kamila Pawłowskiego oraz bankiet wydany na cześć Laureatów.

Oprac. na podstawie www.przyjazny-urzad.org

PrzyjaznyUrzad7 PrzyjaznyUrzad1 PrzyjaznyUrzad2 PrzyjaznyUrzad3

PrzyjaznyUrzad6 PrzyjaznyUrzad4 PrzyjaznyUrzad5

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności