Starosta Lidzbarski uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz XXVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich

07.10.2020

W środę, 23 września 2020 roku Starosta Lidzbarski Jan Harhaj jako Przewodniczący, brał udział w  posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego które odbyło się w miejscowości Uzdowo w Powiecie Działdowskim. Poruszono wiele istotnych tematów dotyczących samorządu powiatowego. Ważnym wątkiem, który pojawił się podczas posiedzenia, było omówienie tematu Pracowniczych Planów Kapitałowych – powszechnego systemu oszczędzania dla pracowników realizowanego przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Równie istotną kwestią były bieżące problemy funkcjonowania powiatów naszego województwa – sytuacja w ochronie zdrowia, domach pomocy społecznej, szkołach ponadpodstawowych.

Na dwa dni, 29-30 września 2020 r. zaplanowano również XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w miejscowości Ossa, w którym Starosta Lidzbarski również wziął udział. Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu ZPP w 2019 r., sprawozdanie finansowe z 2019 r., wybory uzupełniające do Zarządu ZPP, informacja o wykonaniu budżetu ZZP w pierwszym półroczu 2020 r., przedstawienie projektu budżetu ZPP na rok 2020, dyskusje programowe, przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych przez Delegatów propozycji stanowisk – dyskusja oraz przyjecie stanowisk.

„Związek Powiatów Polskich to założona w 1999 r. ogólnopolska organizacja zrzeszająca jednostki samorządu terytorialnego. Stawia sobie za cel wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obronę wspólnych interesów powiatów, a także kształtowanie wspólnej polityki. Związek wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiany doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. To dla mnie duże wyróżnienie, że mogę reprezentować interesy powiatów z Warmii i Mazur na forum ogólnokrajowym.”mówi Jan Harhaj Starosta Lidzbarski.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności