Otwarty Konkurs Ofert 2016

08.01.2016

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Lidzbarskiego w 2016 roku z zakresu:

  1. Organizacja imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu lidzbarskiego o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2016 roku.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2016 wynosi – 30.000 zł
Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2015 – 0 zł

  1. Upowszechnianie edukacji ekologicznej poprzez ochronę przyrody i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku poprzez realizację wystaw prac plastycznych, fotografii, konkursów, publikacji, spotów ekologicznych, warsztatów itp. o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2016 roku.

 Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2016 wynosi – 10.000 zł
Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2015 – 0 zł

 

  1. Upowszechnianie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia poprzez organizacje kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu lidzbarskiego o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2016 roku.

 Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2016 wynosi – 20.000 zł
Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 2015 – 0 zł

 

  1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zasięg co najmniej powiatowy, termin realizacji do 20 grudnia 2016 roku.

 Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2016 wynosi – 20.000 zł
Środki przeznaczone na współfinansowanie zadania przez Powiat Lidzbarski w roku 201520.000 zł

 

Informacji w sprawie w/w zadań udziela Edyta Madziewicz – Insp. ds. Promocji i Współpracy Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, tel. (089) 767-79-48, e-mail: promocja@powiatlidzbarski.pl.

UchwałaZarząduPowiatu

OgłoszenieKonkursuOfertNGO

formularz_oferty_realizacji_zadania_publicznego

Oświadczenie o zgodności odpisu z KRS

Korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania

SPRAWOZDANIE2016r

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności