Program Współpracy

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2024 ROK

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Formularz konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

UCHWAŁA NR OR.0025.342.2023

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 ROK

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Wersja edytowalna – Formularz konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Formularz konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

UCHWAŁA NR OR.0025.273.2022

Raport z konsultacji projektu Programu Współpracy na 2023 rok

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK

Projekt Programu Współpracy z org pozarządowymi 2022

Uchwała nr. OR.0025.204.2021

Formularz konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

wersja edytowalna – Formularz konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 ROK

Raport z konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2021

Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na  2021 rok

Uchwała nr OR.0025.119.2020

Załącznik – Formularz konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Załącznik – wersja edytowalna – Formularz konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK

Raport z konsultacji projektu Programu Współpracy

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Uchwała nr OR.0025.57.2019

Formularz konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK

Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji  „Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi”

Program Współpracy 2019 r.

Raport z konsultacji Projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Formularz konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego ZAPRASZA organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, 650, 723, 1365) do konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK

Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi „

Program Współpracy 2018

Raport z Konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573) do konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.

Formularz konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi”

Program Współpracy 2017

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) do konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”.

Formularz konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK

Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi”

UchwałaRadyPowiatuProgramWspółpracy2016

Raport z konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ZarządPowiatuLidzbarskiegozapraszadoKonsultacji

UchwałaZarząduKonsultacje

UchwałaRadyPowiatuLidzbarskiego2016

Program2016

formularz_konsultacji_projektu_programu_wspołpracy_2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

SprawozdanieRealizacjaProgramuWspolpracy2014

Program Współpracy 2015

Raport z Konsultacji

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego zaprasza do konsultacji

Sprawozdanie z Programu Współpracy 2013

Sprawozdanie z Programu Współpracy 2012

Sprawozdanie z Programu Współpracy 2011

Wieloletni Program Współpracy

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności