Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych

Siedziba:

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
Tel. 89 767 26 88

Skład zarządu Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych na kadencję 2011/2013:

  1. Damian Kardymowicz – Przewodniczący (reprezentuje Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy)
  2. Jolanta Adamczyk – Wiceprzewodnicząca (reprezentuje Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej)
  3. Paweł Straszyński – sekretarz (reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną w Lidzbarku Warmińskim)
  4. Gerard Wichowski – członek zarządu (reprezentuje Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej WARMIA w Lidzbarku Warmińskim)

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności