Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

10.05.2018

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego

działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018.poz 511 z zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1945) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz 450, 650)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania w 2018 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych tj. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie fundacjom oraz organizacjom  pozarządowym  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

wzór – harmonogram

wzór – kalkulacja kosztów

wzór – oferta

wzór-sprawozdanie

Ogłoszenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności