Ogłoszenie dotyczące wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

21.06.2018

OGŁOSZENIE

dotyczące wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych tj. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność.

 

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych została wybrana oferta:

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Ornecie

na te realizację zadania w 2018r. z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych tj. prowadzanie grupowych i indywidualnych zajęć na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Orneta pn. :”Świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych oraz poradnictwo dla rodzin”.

Wysokość przyznanej dotacji ze środków PFRON na realizację zadania w 2018r. wynosi 4.100 zł

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności