Kwalifikacja wojskowa 2016

29.01.2016

I.  Jaki jest cel kwalifikacji wojskowej?

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim, zgodnie z Wojewódzkim Planem Przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej w 2016 roku, pracować będzie w terminie:

od 2 lutego 2016 r. do 19 lutego 2016 r.

Terminarz wzywania:

 

Lp.

Miasto / Gmina

Termin stawiennictwa

1. Miasto i Gmina Orneta 02.02. – 05.02.
2 Gmina Lubomino 08.02.
3 Gmina Kiwity 09.02.
4 Gmina Lidzbark Warmiński 10.02. – 11.02.
5 Miasto Lidzbark Warmiński 12.02. – 17.02.
6 Powiat – kobiety 18.02.
7 Dzień dodatkowy 19.02.

 

Miejsce działania Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lidzbarku Warmińskim to:

Bursa Międzyszkolna przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych,

ul. Wierzbickiego 3, (wejście od strony hali sportowej).

 

II.  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 1997 r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1995-1996, które:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1992 – 1997, posiadające kwalifikacje przydatne
  do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół i kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U., Nr 54, poz. 321),
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby

 

III.  Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej winna przedstawić:

 

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności