Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w powiecie gołdapskim

12.07.2021

Dnia 08-09 lipca 2021 roku odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Konwentu Pan Jan Harhaj Starosta Lidzbarski witając zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Andrzej Zakrzewski Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Pan Janusz Dzisko Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Pan Krzysztof Kuriata Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Panie i Panowie Starostowie powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego konwentu kolejni prelegenci przedstawili istotne zagadnienia ujęte w programie spotkania. Głównym tematem było funkcjonowanie szpitali powiatowych, w tym przede wszystkim nowe koncepcje świadczonych usług medycznych. Podkreślono również liczne problemy na rynku pracy związane z zatrudnianiem personelu medycznego. W kolejnej części spotkania omówiono kwestie związane z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w naszym województwie, a następnie podsumowano współpracę samorządów w zakresie przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020/2021 oraz przedstawiono informacje związane z organizacją dyżurów aptek. Nie zabrakło przybliżenia danych na temat możliwości pozyskiwania środków w perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności