Konkurs – „Najładniejszy wieniec dożynkowy 2016”

29.06.2016

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU

 „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2016″

 

 Miejsce konkursu: Plac dożynkowy w Babiaku.

Termin konkursu: 11.09.2016 r.

Organizator:

  1. Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim.
  2. Gmina Lidzbark Warmiński.

Cel konkursu:
– zachowanie i kultywowanie tradycji ludowej dożynek,

– rozbudzanie zainteresowań twórczością ludową.

Kryteria oceny tradycyjnego wieńca dożynkowego:
1. Wzorowanie się na tradycjach ludowych  (m.in. korona).

  1. Pomysłowość wykonania (technika wykonania, dobór barw, kształt).
  2. Bogactwo użytych naturalnych elementów.
  3. Precyzja wykonania i pracochłonność.
  4. Ogólny wyraz artystyczny i estetyczny.

W każdej kategorii punktacja od 0-5 pkt.

Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, stowarzyszenia, grupy nieformalne (np. Koło Gospodyń Wiejskich), instytucje gminne oraz indywidualnych wytwórców z terenu powiatu lidzbarskiego.
2. Każde sołectwo, stowarzyszenie, grupa nieformalna, instytucja gminna, bądź osoby indywidualne mogą zgłosić do konkursu wyłącznie jeden wieniec dożynkowy.

 

Miejscem spotkania grup dożynkowych jest Kościół p.w.  św. Augustyna i św. Anny w Babiaku

w dniu 11 września 2016 r. godz. 11.45

Zgłoszenia udziału w konkursie:
Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie powinny zgłosić swój akces do 2 września 2016 r. pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, Pilnik 2, 11-100 Lidzbark Warmiński

lub telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 89 7674017 lub 733541154,  lub poczta e-mail: gokis@gminalidzbark.com

Nagrody i wyróżnienia:
Wyniki konkursu na „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2016” ogłoszone zostaną przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej 11 września 2016 r. podczas obchodów Dożynek Powiatowych Babiak  2016.

Za zajęcie I – III miejsca oraz wyróżnienia przyznane zostaną nagrody rzeczowe w postaci bonów uprawniających do zakupu towarów.

 

Termin i miejsce rozdania nagród:

Wręczenie  dyplomów i bonów laureatom Powiatowego Konkursu „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2016” odbędzie się podczas trwania uroczystości Dożynek Powiatu Lidzbarskiego 2016.

Bony upoważniają do zakupu towarów do wysokości nominalnej bonu.

 

Rachunki i faktury winny być wystawione na:

Powiat Lidzbarski
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

NIP: 7431863086

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu, określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.

 

 

 

 

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności