Petycja właścicieli działek i gruntów w sprawie wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Blanki

Petycja

Rozpatrujący petycję:  Rada Powiatu Lidzbarskiego

Podmiot wnoszący petycję: Właściciele działek i gruntów w pobliżu Jeziora Blanki

Data otrzymania petycji:  08.03.2023 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji:  07.06.2023 r.

Odpowiedź na petycję

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności