Petycje

Szanowni Państwo

Zgodnie z przepisem art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) w tym miejscu będziemy zamieszczać informacje o petycjach, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz o przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Informujemy, że przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego (art. 2 ust.3 ustawy).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 6 września 2015 r.


Petycja w sprawie pojazdów grupy Volkswagen

Petycja KOMASOWANI.P

Petycja w sprawie przeprowadzenia remontu dróg na odcinkach usytuowanych na obszarze administracyjnym Gminy Kiwity

Petycja w sprawie wprowadzenia w Starostwie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Dokonanie analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie płatności bezgotówkowych, przekazanie petycji jednostkom podległym Gminie

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

Petycja właścicieli działek i gruntów w sprawie wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Blanki

Petycja mieszkańców Rogiedli i społeczności lokalnej w sprawie odwołania drogi powiatowej nr 1364N

Petycja mieszkańców Rogiedli i społeczności lokalnej w sprawie odwołania drogi powiatowej nr 1407N

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności