Wichury

Ochrona przed wichurami sprowadza się do zabezpieczenia obywateli i ich mienia oraz usunięcia skutków.

WICHURY (silne wiatry i huragany)

występują powodowane najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one
w okresie wiosennym i jesiennym.


Przed wystąpieniem wichury

Upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu oraz naucz ich, jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.
Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.


Podczas wichury

Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości rozgłośni lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):

 • zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne elementy budynku;
 • upewnij się, czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku;
 • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu;
 • usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom;
 • uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód (porwane przez wiatr);
 • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła – jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece;
 • sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki;
 • przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji, tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy;
 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.

Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.
Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi.
Znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie przejdzie.
Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.

Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

 • wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe;
 • opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną oraz główny zawór wody i gazu, wygaś ogień w piecach oraz zabezpiecz dom;
 • zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz;
 • zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież.


Po wichurze

Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.
Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.
Ostrożnie wkraczaj do swego domu.
Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu.
O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj:

 • służby dyżurne Straży Pożarnej, Policji,
 • pogotowie energetyczne, gazowe, inne.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności