Pożary w lasach

POŻARY LASÓW

Pożary lasów to jedno z częściej występujących zagrożeń. Sposób i kolejność działania obywatela przedstawia poniższy schemat.


Schemat działania:

Podaj swoje dane personalne – imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonisz. Jeśli jesteś osobą miejscową, dobrze by było, abyś poczekał na przybycie strażaków. Pomóż im rozpoznać obszar objęty pożarem oraz jego sąsiedztwo. Jeśli nie znasz okolic, nie przeszkadzaj im w prowadzeniu akcji gaśniczej.
Zbierz jak największą ilość istotnych informacji, niezbędnych do rozpoczęcia działań gaśniczych, bądź ratowniczo-gaśniczych, przez odpowiednie służby.
Sprawdź, co się pali, ustal dokładny „adres” pożaru, a jeśli nie znasz dokładnie terenu, na którym się znajdujesz, zapytaj osób miejscowych.
Jak najszybciej zawiadom STRAŻ POŻARNĄ T E L . 9 9 8 AKCJA GAŚNICZA
Podaj zebrane wcześniej informacje – cechy charakterystyczne pożaru (co się pali, gdzie, czy jest zagrożenie dla miejscowości).

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności