Katastrofy kolejowe

KATASTROFY KOLEJOWE
Katastrofy kolejowe występują stosunkowo rzadko. Jednak olbrzymia ilość przewożonych pasażerów, wielkość i różnorodność niebezpiecznych ładunków (chemiczne, toksyczne, łatwopalne i inne) zwiększają skalę i rozmiar zagrożeń, które w równej mierze dotyczą pasażerów i mieszkańców miejscowości w pobliżu szlaków kolejowych. Do podstawowych zasad postępowania należą:

  • powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, PKP, SOK);
  • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;
  • stosowanie się do poleceń służb ratunkowych;
  • niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom specjalnym;
  • gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji, jak najszybsze oddalenie się;
  • ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności