Katastrofy budowlane

KATASTROFY BUDOWLANE
Katastrofy budowlane najczęściej powodowane są:

 • wybuchami gazu;
 • obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynków;
 • tąpnięciami.

Postępująca urbanizacja, starzejąca się infrastruktura budowlana i techniczna obliguje obywateli do znajomości sposobów postępowania w razie katastrofy budowlanej.


Schemat działania

Spróbuj ocenić swój stan zdrowia – na przykład: czy możesz poruszać kończynami. Zachowaj spokój i raczej nie próbuj uwolnić się sam. Zaraz dotrze do Ciebie pomoc. Niestety, musisz „naprowadzić” ratowników na miejsce, w którym się znajdujesz: – wzywaj pomocy najlepiej w kilkuminutowych odstępach; – możesz robić to głosem lub w inny dostępny sposób, np. stukając w rury c.o. lub inne przedmioty. Sprawdź dokładnie, co się stało. Jeśli spodziewasz się dodatkowego zagrożenia, np. gazem, powiadom okolicznych mieszkańców. Jeśli przyjechali już strażacy, to nie bądź przeszkadzającym gapiem, pomóż im lub opuść zagrożoną strefę.

Akcja ratownicza:

W miarę możliwości oceń, czy są zagrożeni ludzie. Wezwij straż pożarną Podaj możliwie dużo informacji. Jeśli nie zagrozi to Twojemu bezpieczeństwu, przystąp do ratowania ludzi (jeśli wiesz na pewno, że są uwięzieni).Jeśli mogłoby to jednak zagrozić Tobie, to ogranicz się tylko do zabezpieczenia terenu przed osobami postronnymi. Opuszczając dom (mieszkanie):

 • wyłącz instalację gazową, elektryczną, wodną;
 • zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność, koce, odzież, pieniądze. Zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy oraz sąsiedzi, zachowaj szczególną ostrożność – uwaga na stropy klatki schodowej;
 • ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi, przez klatkę schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód – uciekaj przez okno lub okna sąsiadów, jeśli to możliwe.

Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu, wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus – jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy. Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany), nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe – ułatwisz ratownikom lokalizację. Gdy opuściłeś dom (mieszkanie):

 • powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.);
 • jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie ratowniczej;
 • nie przeszkadzaj w pracy ratownikom;
 • nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia służb budowlanych, które okreś1ą, czy takie wejście jest bezpieczne;
 • ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej;
 • zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz terenowych;
 • postępuj dalej zgodnie z zaleceniami władz miasta, gminy.

Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej, niezwłocznie powiadom Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności