Epidemie

EPIDEMIE
W celu uniknięcia skutków zagrożeń epidemiologicznych wynikających z różnych przyczyn obywatel powinien:

 • przestrzegać podstawowych zasad higieny;
 • nie spożywać żywności z niepewnych źródeł;
 • unikać kontaktu z chorymi na choroby zakaźne;
 • w razie wątpliwości zgłosić się do lekarza;
 • przestrzegać terminów szczepień ochronnych;
 • ograniczyć kontakty bezpośrednie ze zwierzętami;
 • przestrzegać zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach (np. ostrzeżenia o wściekliźnie).

Z możliwością zagrożenia powodzią, możliwe jest wystąpienie ognisk epidemiologicznych będących jej efektem. Aby zmniejszyć zagrożenia, trzeba przestrzegać następujących zaleceń:

 • nie należy spożywać, przetwarzać, ani uzdatniać żywności wykazującej cechy zamoczenia oraz bez zewnętrznych oznak uszkodzenia, ale przechowywanej w niewłaściwej temperaturze (wyłączone urządzenia chłodnicze);
 • zamoczoną żywność należy zgromadzić w wydzielonym miejscu;
 • kupując żywność należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd i stan opakowań (zacieki i ślady korozji), czytelność etykiet, termin przydatności do spożycia;
 • należy pamiętać, że niezdatne do spożycia są warzywa, jarzyny i owoce będące w czasie powodzi pod wodą;
 • wszelkie wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucją żywności należy zgłaszać do terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;
 • ze źródeł wody, które zostały zatopione lub podtopione, należy wypompować wodę i naprawić uszkodzenia. Po napełnieniu studni wodą należy ją wydezynfekować, a następnie długo odpompowywać, wykonać badanie wody dopuszczające ją do spożycia;
 • oczyścić najbliższe otoczenie z nieczystości (w pierwszej kolejności odchody ludzkie i zwierzęce, padłe zwierzęta).


Zasady zachowania się przedstawicieli mediów w miejscu katastrofy i w czasie prowadzenia działań ratowniczych.

Środki masowego przekazu spełniają bardzo ważną rolę w informowaniu i ostrzeganiu obywateli o mogących wystąpić i istniejących zagrożeniach. Decydują one w dużej mierze o minimalizacji skutków zagrożeń .

Działania mediów muszą być jednak oparte na określonych zasadach.

Jeśli dotarłeś na miejsce zdarzenia w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej:

 • nie wchodź w strefę bezpośredniego działania;
 • nie przeszkadzaj w prowadzeniu akcji ratowniczej, próbując zdobyć informacje od ratowników;
 • bieżących informacji udzieli kierujący akcją ratowniczą lub jego rzecznik prasowy.
 • Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia, powinieneś:
 • sprawdzić, czy nie ma ofiar;
 • udzielić ofiarom pierwszej pomocy;
 • powiadomić właściwe służby ratownicze, a dopiero później pracować jako dziennikarz.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności