Centrum Zarządzania Kryzysowego


Zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego


Komunikaty


Postępowanie w sytuacjach zagrożeń


Służba w Obronie Cywilnej


Godziny i miejsce pracy
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Lidzbarku Warmińskim:

 1. w poniedziałek od godz. 7.30 do 15.30
  od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00
  Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
  ul. Wyszyńskiego 37 pok. 201, 202
  tel. 089 767 79 28, 089 767 79 27, 089 767 20 00
  faks: 089 767 79 28, 089 767 20 00

  e-mail: zko@powiatlidzbarski.pl

  • dyżur całodobowy tel. 0601 795 798
 2. po godzinach pracy Starostwa w dni powszednie, soboty, niedziele i święta Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim ul. Olsztyńska 8,
  tel. 089 767 75 33
  faks: 089 767 75 33
  e-mail: psklidzb@wskr.olsztyn.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności