Życzenia Noworoczne Starosty Lidzbarskiego

30.12.2016

Szanowni Państwo!

Wierzę, że miniony rok był dla nas wszystkich udany. Nadejście Nowego Roku skłania do refleksji, zadumy nad przyszłością oraz czynienia nowych planów.

Ufam, że rok 2017 przyniesie naszemu powiatowi i jego mieszkańcom wiele dobrych inwestycji. Moim priorytetem będzie zapewnienie lepszego dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez Powiatowy Szpital w Lidzbarku Warmińskim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz właściwą organizację dostosowaną do potrzeb pacjentów. Czynimy starania o poszerzenie oferty opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy Orneta i Lubomino (Rentgen w Przychodni Zdrowia przy ul. Wodnej w Ornecie). Za cel stawiam sobie również poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez realizację kolejnych modernizacji i przebudowę dróg powiatowych oraz doposażenie Policji i Ochotniczych Straży Pożarnych w nowy sprzęt. Kolejnym z celów jest również usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego w zakresie świadczenia e- usług mieszkańcom.

Życzę mieszkańcom, pracownikom Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, samorządowcom oraz gościom odwiedzającym Powiat Lidzbarski aby Nowy Rok 2017 był dla nas wszystkich rokiem nadziei, sukcesów, wspaniałych pomysłów oraz przedsięwzięć, żeby przyniósł nam wiele pomyślności i aby spełniły się w nim nasze zamierzenia zawodowe i osobiste.

Jan Harhaj
Starosta Lidzbarski

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe