Zmiana terminu V sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

27.02.2019

Na wniosek Zarządu Powiatu, została odwołana sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego zwołana na 28 lutego 2019 r. i została zwołana V sesja na 7 marca 2019 r., która odbędzie się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 37.

 

porządek obrad:

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołów  z  III i IV sesji Rady Powiatu.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 • Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warm., Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warm., Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warm., Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku Warm.  w 2018 r.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
 • Zapoznanie się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim o stanie bezrobocia w Powiecie Lidzbarskim w 2018 roku.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2018 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka.
 • Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lidzbarskim na lata 2019-2025.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lidzbarskim na lata 2019-2021.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zstępczych z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe