Zarząd Powiatu Lidzbarskiego zaprasza do konsultacji

07.09.2015

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego 
ZAPRASZA
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

do konsultacji projektu

„Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego 
z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: www.powiatlidzbarski.pl (zakładka – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: „Zaproszenie do konsultacji” w Menu Przedmiotowym).

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 07.09.2015 r. do 28.09.2015 r. do p. Edyty Madziewicz – Insp. ds. Promocji i Współpracy Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim (adres: ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński) na wypełnionym formularzu (formularz do pobrania – poniżej), mailem na adres:promocja@powiatlidzbarski.pl lub faxem: 89 767 79 03.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Wydziału.

UchwałaZarząduKonsultacje

UchwałaRadyPowiatuLidzbarskiego2016

Program2016

formularz_konsultacji_projektu_programu_wspolpracy_2016

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności