Zapraszamy rękodzielników, artystów ludowych …

04.08.2015

Zapraszamy rękodzielników, artystów ludowych, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich ….

Uprzejmie zapraszamy chętnych artystów ludowych, rękodzielników, producentów regionalnych potraw, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, sołectw do wystawienia własnego stoiska promocyjnego na VII Dożynkach Powiatowych 2015, które odbędą się 13 września 2015 r. w Stoczku Klasztornym.

Wszystkie zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy w Kiwitach do 21 sierpnia 2015 roku.

Bliższych informacji dotyczących wszystkich w/w kwestii udzielają:

p. Wiesław Tkaczuk – Wójt Gminy Kiwity, tel. 089 766 09 95, kom. 668 291 272
p. Jacek Pawlik – Zastępca Wójta Gminy Kiwity – tel. 089 766 09 22, kom. 606 460 247
p. Aleksandra Zmitrowicz – Sekretarz Urzędu Gminy Kiwity – tel. 089 766 09 95.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności