Zapoznanie ze standardami zimowego utrzymania dróg w powiecie lidzbarskim

18.01.2021

Szanowni mieszkańcy, drodzy kierowcy

W związku z typową zimową aurą pogodową Starosta Lidzbarski Jan Harhaj zachęca do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg w powiecie lidzbarskim.

Opady śniegu oraz gołoledź pojawiające się na drogach stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Niedostosowanie prędkości, nieodpowiednie przygotowanie techniczne pojazdu do poruszania się w trudnych warunkach mogą być następstwem wypadków i kolizji. Dlatego w pierwszej kolejności zadbajmy o swoje bezpieczeństwo i nie zwlekajmy z wymianą opon na zimowe, zwracając przy tym uwagę na ich stan zużycia. Przy planowaniu podróży w pierwszej kolejności wybieraj drogi wyższej kategorii – krajowe, wojewódzkie – zazwyczaj są utrzymywane w wyższych standardach.

Na drogach powiatowych Powiatu Lidzbarskiego wyodrębnione są 4 standardy zimowego utrzymania dróg od III do VI:

 • III standard – 11,614 km – Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypanie jezdni na: skrzyżowaniach z innymi drogami i liniami kolejowymi, odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%, przystankach autobusowych. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 6godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na jezdni lokalnych zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch samochodów osobowych do 6 godzin. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypanie wyznaczonych miejsc – w czasie nieprzekraczającym 5godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.
 • IV standard – 44,063 km – Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyżowania
  z innymi drogami i liniami kolejowymi, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%, przystanki autobusowe. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na jezdni lokalnych zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch samochodów osobowych. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypanie wyznaczonych miejsc – w czasie nieprzekraczającym 8 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.
 • V standard – 64,092 km – Zakłada się, po intensywnych opadach śniegu, znacznie większe utrudnienia dla ruchu pojazdów, między innymi występowanie na jezdni po zakończeniu pracy sprzętu zajeżdżonej warstwy śniegu, odśnieżenie drogi po intensywnych opadach tylko na szerokości jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek oraz możliwość przerw w ruchu trwających do 24 godzin. Na drogach tych zwalczanie śliskości prowadzone jest wyłącznie
  w miejscach decydujących o możliwości ruchu pojazdów.
 • VI standard – 101,304 km – Na drogach o tym standardzie odśnieżanie będzie prowadzone
  w sposób interwencyjny, zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie w miejscach wyznaczonych przez ZDP. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin
 • utrzymanie interwencyjne – 122,448 km – Nie objęto regularnym zimowym utrzymaniem 122,448km dróg, co nie oznacza braku działań interwencyjnych na tych drogach. Realizacja działań zimowego utrzymania na tych drogach będzie prowadzona po zakończeniu działań
  na drogach zakwalifikowanych do któregoś z w/w standardu i w miarę posiadanych środków finansowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową www.zdplw.pl zakładka: „zimowe utrzymanie dróg”.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe