Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

10.10.2018

W poniedziałek 8 października br. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj i Tomasz Kozłowski– Prezes Zarządu firmy MIBO Sp. z o.o podpisali umowę, której przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego mikrobusu marki OPEL, model VIVARO typ autobus. Mikrobus przystosowany został do przewozu 9 osób w tym jedno miejsce przeznaczone do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim  oraz kierowca.

Zakup zrealizowany został w ramach  „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego przez PFRON, którego celem strategicznym jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo
i społecznie.

Nowy mikrobus przekazany zostanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim. Wyposażenie, które posiada ułatwi  transport osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz w pewnym stopniu wpłynie na  poprawę funkcjonowania tych osób w społeczeństwie. Wartość opiewa na 131 610,00 zł brutto, dostawa mikrobusu nastąpić ma w terminie do 17 grudnia 2018 r.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe