Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Lidzbarskim

20.03.2020

Zakończyła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie lidzbarskim. Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiły się w sumie 203 młode osoby, 198 mężczyzn i 5 kobiet, wśród nich 3 ochotniczki.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu lidzbarskiego została przeprowadzona w okresie od 6 do 24 lutego 2020 roku w budynku Bursy Międzyszkolnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim.

W bieżącym roku podstawową grupę stanowiła mężczyźni urodzeni w 2001 roku. W sumie z wymienionego rocznika przed powiatową komisją stawiło się 184 osoby. Aż 169 z badanych otrzymało kategorię „A” oznaczającą pełną zdolność do służby wojskowej. Kategoria B uznano za czasowo niezdolną 1 osobę. Kategoria D, czyli nie zdolny do służby wojskowej w czasie pokoju przyznana została zaledwie 12 osobom, a kategorię E świadczącą o całkowitej niezdolności do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny otrzymały 2 osoby.

Oprócz rocznika podstawowego przed Powiatową Komisją Lekarską w Lidzbarku Warmińskim stawiło się 14 mężczyzn roczników starszych, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, 2 kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji  i 3 ochotniczki.

„Pod względem organizacyjnym kwalifikacja przebiegała bez zastrzeżeń i zakłóceń, jak również sprawnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Dziękuję członkom komisji, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie. To ważne, szczególnie że pierwszy kontakt młodego człowieka z wojskiem odbywa się na komisji kwalifikacyjnej. Jednocześnie życzę wszystkim osobom, które chcą i będą służyć w armii, aby żołnierska służba Ojczyźnie i narodowi gwarantowała bezpieczeństwo Polsce, zaś dla nich była powodem do dumy oraz przynosiła osobistą satysfakcję i społeczne uznanie.” – mówi Jan Harhaj Starosta Lidzbarski.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe