XXXVII Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego 30 sierpnia 2018 r.

03.09.2018

30 sierpnia 2018 r. o godz. 1500  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego.

porządek obrad obejmował:

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu  z  XXXVI sesji Rady Powiatu.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
 • Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska o stanie środowiska oraz informacji o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Powiatu Lidzbarskiego za 2017 rok.
 • Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2018 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 • Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim za pierwsze półrocze 2018 r.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2018 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia niektórych dróg w Lidzbarku Warmińskim kategorii drogi powiatowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz wyłączenia z użytkowania odcinka drogi nr 1418N.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego  obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych  prowadzonych przez  Powiat Lidzbarski.
 • Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe