XXXVI Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego,26 lipca 2018 r. o godz. 15:00

30.07.2018

26 lipca 2018 r. o godz. 1500  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 37 odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego.

Porządek obrad obejmował :

  • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z  XXXV sesji Rady Powiatu.
  • Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lidzbarskiego.
  • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
  • Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
  • Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe