XXXV Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, 28 czerwca 2018 r.

02.07.2018

 

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego.

Porządek obrad obejmował:

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu  z  XXXIV sesji Rady Powiatu.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2018 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Lidzbarski.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendium Starosty Lidzbarskiego w dziedzinie kultury i sztuki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania nagrody Starosty Lidzbarskiego w dziedzinie kultury i sztuki.
 • Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie obrad.

 

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe