XXXIX Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego 25 października 2018 r.

26.10.2018

25 października 2018 r. o godz. 1500  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyła się  XXXIX Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego.

porządek obrad obejmował:

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołów z  XXXVII i XXXVIII sesji Rady Powiatu.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
 • Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Społecznych Straży Rybackich Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie i Elblągu za 2017 rok.
 • Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2018 rok.
 • Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lidzbarskiego oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
 • Zapoznanie się z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych.
 • Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie obrad.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe