XXX Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, 30 listopada 2017r.

05.12.2017

30 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego.

Porządek obrad obejmował:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z  XXIX sesji Rady Powiatu.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w  Elblągu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w  Elblągu.
 10. Zapoznanie się z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych.
 11. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe