XXVI Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 15:00

12.05.2017

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) została zwołana XXVI Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z  XXV sesji Rady Powiatu.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2017-2030.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Elbląg.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.
 10. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie obrad.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe