XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

08.04.2019

Starosta Lidzbarki Jan Harhaj w dniach 3-4 kwietnia br. wziął udział  w XXV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które zwoływane jest przez prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich i odbywa się w Warszawie. Było to wyjątkowe zgromadzenie, ponieważ  w tym roku Związek Powiatów Polskich obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji  pierwszego dnia zgromadzenia odbyła się uroczysta Jubileuszowa Gala.

Podczas obrad plenarnych Zgromadzenia Ogólnego został przedłożony projekt uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz zostały podjęte stanowiska w sprawie finansowania systemu oświaty, sytuacji w służbie zdrowia, wynagradzania pracowników sektora publicznego.

Powołanie organizacji nastąpiło 23 listopada 1998 r. podczas uroczystości przekazania zadań i kompetencji wszystkim starostom powiatów  i prezydentom miast na prawach powiatu. Następnie 17 marca 1999 r., dokonano wpisu do rejestru Sądu Okręgowego w Warszawie stowarzyszenia o nazwie Związek Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona  wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju   i promocji, a także wymiana doświadczeń.  Powiat Lidzbarski od 2000 roku jest członkiem Związku Powiatów Polskich. Delegatem Powiatu Lidzbarskiego do Związku Powiatów Polskich od 2011 roku jest Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj.

 

 

Starosta Lidzbarski Jan Harhaj i Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe