XV Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego

18.03.2016

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) została zwołana XV Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 31 marca 2016 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37.

Porządek obrad:

 

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu  z  XIV sesji Rady Powiatu.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Lidzbark Warmiński.
 • Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności