XIV Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego

12.02.2016

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) została zwołana XIV Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 25 lutego 2016 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37.

Porządek obrad:

 

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu  z  XIII sesji Rady Powiatu.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu za 2015 rok.
 • Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i stałych komisji rady
  w 2015 r.
 • Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warm., Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warm., Powiatowego Lekarza Weterynarii
  w Lidzbarku Warm., Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku Warm. w 2015 r.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  w 2015 r.
 • Zapoznanie się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim
  o stanie bezrobocia w Powiecie Lidzbarskim w 2015 roku.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2015 rok.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym.
 • Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności