XIV sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego: 27 lutego 2020 r.

14.02.2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1547, 1815), została zwołana XIV sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, która odbędzie się 27 lutego 2020 r. o godz. 1500  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 37.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów  z  XII i XIII sesji Rady Powiatu.
  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warm., Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warm., Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warm., Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku Warm.  w 2019 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.
  7. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim o stanie bezrobocia w Powiecie Lidzbarskim w 2019 roku.
  8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 rok.
  9. Wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie obrad.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe