Wyróżnienie za całokształt działalności i osiągnięcia Starostwa Powiatowego w realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2016 roku

10.03.2017

9 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie podczas którego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Pan Krzysztof Kuriata wraz z Panem Andrzejem Makowskim – Samodzielne stanowisko ds. koordynacji szkoleń i ćwiczeń wręczyli Panu Staroście Janowi Harhajowi oraz Wójtowi Gminy Kiwity Panu Wiesławowi Tkaczukowi wyróżnienie za całokształt działalności i osiągnięcia Starostwa Powiatowego w realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2016 roku.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe