„Wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach oświatowych Powiatu Lidzbarskiego“

12.04.2017

Powiat Lidzbarski zrealizował zadanie pn: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach oświatowych Powiatu Lidzbarskiego“. Jednym z głównych celów Powiatu Lidzbarskiego jest dążenie do poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej poprzez zmianę oświetlenia na nowoczesne oświetlenie LED. Instalacja nowego oświetlenia energooszczędnego pozytywnie wpłynie zarówno na jakość oświetlenia, poprawę warunków pracy a przede wszystkim na redukcję wykorzystywanej energii elektrycznej jak również ograniczenie emisji CO2. Modernizacja energetyczna podyktowana była koniecznością dostosowania sal dydaktycznych do wymogów określonych w przepisach BHP.

Zakres zamówienia obejmował dostawę oraz montaż systemów oświetleniowych opartych na technologii LED w następujących placówkach oświatowych z podziałem na pięć zadań:

 • Zadanie Nr 1
  „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim“ –  Cena brutto: 129 300,00 zł
 • Zadanie Nr 2
  „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim“ – Cena brutto: 157 000,00 zł
 • Zadanie Nr 3
  „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim“ – Cena brutto: 248 400,00 zł
 • Zadanie Nr 4
  „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie“ – 120 000,00zł
 • Zadanie Nr 5
  „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Zespole Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie“ – 92 630,00 zł

Całkowity koszt zamówienia wyniósł – 747 330,00zł. Wykonawcą była firma LEDEOS Sp. z o.o. sp.k.  mająca swoją siedzibę w Katowicach.

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z WFOSiGW w Olsztynie. http://wfosigw.olsztyn.pl/

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe