Rok 2015

Wizyta delegacji Powiatu Lidzbarskiego w Powiecie Emsland (11-13.02.2015)

Z kolejną oficjalną wizytą do Powiatu Emsland, w ramach podpisanej w roku 2004 umowy partnerskiej, wybrała się delegacja Powiatu Lidzbarskiego na czele ze Starostą Lidzbarskim – Janem Harhajem.

Tym razem okazją do spotkania była tematyka ściśle związana z edukacją na szczeblu ponadpodstawowym oraz bezpieczeństwo publiczne.

Staroście Lidzbarskiemu w wyjeździe towarzyszył Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim– Marek Chyl oraz Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim- Tomasz Kamiński.

Zaplanowane na czwartek spotkania to właśnie wizyta w Papenburgu z tamtejszym Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych – Peter’em Peters oraz Kierownikiem Nadwydziału do spraw Bezpieczeństwa – Marc-Andre Burgdorf. Delegacja naszego powiatu odwiedziła szkołę i warsztaty oraz wzięła udział w dyskusji na temat współpracy w dziedzinie szkolnictwa zawodowego oraz przyszłej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego między naszymi samorządami.

Uwieńczeniem lutowej wizyty w Powiecie Emsland było spotkanie ze Starostą Powiatu Emsland – Reinharde’em Winter’em.

wizyta w Niemczech

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności