Emsland – rok 2013

– „Wizyta Radnych w Powiecie Emsland”

Na zaproszenie Starosty Emsland – Reinhard’a Winter’a, delegacja Powiatu Lidzbarskiego wraz z grupą Radnych naszego powiatu od 6-go do 9-go listopada 2013 roku przebywała w powiecie Emsland.
Ideą wyjazdu było zacieśnianie i utrwalanie więzi w ramach już istniejących partnerstw, zapoznanie się z funkcjonowaniem lokalnych społeczności oraz nawiązanie nowych kontaktów.
Ponadto polska delegacja miała okazję zwiedzić stocznię Meyer w Papenburgu, Zespół Pałacowy Clemenswerth w Sögel oraz Centrum ds. OZE i Centrum Klimatyczne w Werlte.

– „Przyjaźń nie zna granic”

Od wielu lat Młodzieżowy Dom Kultury współpracuje ze szkołami w miejscowości Lingen
w Powiecie Emsland. Obie strony organizują warsztaty artystyczne dla młodzieży, podczas których prezentowane są różnorodne techniki artystyczne. Nawiązują się również kontakty rówieśnicze, tworzą się przyjaźnie. Młodzież uczestnicząca w sierpniowej wymianie polsko-niemieckiej 2013 roku przygotowała niespodziankę swoim przyjaciołom z Niemiec. Wysłana została ogromnych rozmiarów paczka, pełna prezentów. Dotarła ona do Lingen wraz
z życzeniami świątecznymi i noworocznymi. Adresaci byli bardzo zdziwieni i zaskoczeni.
Ten spontaniczny pomysł i koleżeński gest świadczy o więzi, jaka powstała między uczestnikami wymiany. To bardzo budujące i zachęcające do kontynuowania wspólnych działań, przynoszących ogromną satysfakcję obu stronom.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności