Emsland – rok 2009

Kolejna wymiana doświadczeń Powiat Lidzbarski – Powiat Emsland

Od 25 czerwca do 29 czerwca 2009 roku w Powiecie Lidzbarskim oraz w sąsiednich – niemniej urokliwych okolicach – przebywać będzie 60-osobowa delegacja Radnych Powiatu Emsland – zaprzyjaźnionego z Powiatem Lidzbarskim.
W planach wizyty – typowo kurtuazyjnej i turystycznej – przewiduje się przede wszystkim zwiedzanie Zamku Lidzbarskiego, spacer
po Lidzbarku Warmińskim, wspólne spotkanie z Radnymi Powiatu Lidzbarskiego – w celu nawiązania bliższych kontaktów
oraz omówieniu dotychczasowych zagadnień związanych z pracą obu Rad powiatowych.
Goście niemieccy odwiedzą również Zamek w Malborku i w drodze powrotnej Kościół p.w. Jana Chrzciciela w Ornecie i Sanktuarium Maryjne w Krośnie.
Dalsza część programu przewiduje zwiedzanie miasta Kopernika – Fromborka, Krynicę Morską i Elbląg.


Program pobytu delegacji w Powiecie Lidzbarskim


Klub Rotary z Lingen w Powiecie Lidzbarskim

Po raz kolejny – Powiat Lidzbarski – odwiedziła delegacja zaprzyjaźnionego od 2004 roku – Powiatu Emsland w Niemczech.
Przyjazd grupy niemieckiego Klubu Rotary Klub, skupił się przede wszystkim na odwiedzeniu lidzbarskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Członkowie Klubu Rotary z Lingen, planują sfinansować projekt, który będzie realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim. Członkowie Klubów Rotary, zarówno z Niemiec jak i z Polski, chcą objąć Ośrodek grantem pomocowym, bowiem misją członków Klubu Rotary jest niesienie pomocy potrzebującym.
Na dobry początek Ośrodek otrzymał tysiąc euro od Klubu Rotary z Lingen. Goście niemieccy po raz drugi odwiedzili w/w ośrodek. Będąc pod wrażeniem organizacji pracy oraz sposobu funkcjonowania ośrodka, widząc jeszcze braki w wyposażeniu, wsparli dzieci właśnie w/w kwotą.
Dziękujemy.


Powiatowe Targi Emsland-Schau w Papenburgu – Powiat Emsland

Od 27 września 2009 roku do 04 października 2009 roku w Papenburgu (powiat Emsland w Niemczach) odbędą się coroczne Targi Rzemiosła „Emsland-Schau”.
Swój znaczący udział w targach będzie miało 5 firm z Powiatu Lidzbarskiego – SZKŁO Lidzbark Warmiński, MIECZKOWSKI Lidzbark Warmiński, ROSSOPLAST Lidzbark Warmiński, PORKON Orneta i STALDRUT Orneta, przedstawiciele Izby Przemysłowo-Gospodarczych obu powiatów, przedstawiciele turystyki i promocji regionu oraz powiatu i delegacja samorządowców powiatowych, na czele z Panem Markiem Chylem – Starostą Lidzbarskim.
Grupa z Powiatu Lidzbarskiego weźmie udział w pierwszych czterech dniach wystawy. Na otwarciu targów (wystawy) będzie obecny Wicekonsul RP w Hamburgu – Michał Nowak, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas, Dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Zagranicą – Rafał Wolski, lokalni, niemieccy politycy, ok. 50-ciu przedstawicieli firm z Powiatu Emsland, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszymi rodzimymi przedsiębiorcami, biorącymi udział w targach.
Drugiego dnia Targów odbędzie się – Polski Wieczór na Targach – na którym Pan Janusz Górecki wraz z uczennicami IV klasy Technikum Hotelarskiego ZSZ w Lidzbarku Warmińskim- p. Stanisławą Łoń i Kinga Szymańską – przygotuje degustację potraw typowo polskich – warmińskich i ucieszy tym samym podniebienia wszystkich uczestników naszym rodzimym jadłem.
Na targach swoje stanowisko będzie miał również przedstawiciel Stowarzyszenia DOM WARMIŃSKI, na którym każdy zainteresowany znajdzie materiały promocyjne gmin i powiatów warmińskich. Przewidziany jest również pokaz filmu o firmach z powiatu lidzbarskiego oraz prezentacje przygotowane przez Urząd Marszałkowski pt. „Gospodarczość” oraz „Promocja turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim”.
Istotnym elementem wyjazdu jest również podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy placówkami – Domem Dziecka w Niemczech
a Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Mój Dom” w Ornecie. To już kolejna jednostka, która zawiązuje umowę partnerską w ramach podpisanej 20 sierpnia 2004 roku umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Emsland i Powiatem Lidzbarskim.


Powiatowe Targi Emsland-Schau w Papenburgu – Powiat Emsland – Program


Na rzecz naszych dzieci

25 września 2009 r. delegacja przedstawicieli Powiatu Lidzbarskiego odwiedziła Powiat Emsland w Niedersachsen w celu kontynuowania współpracy na płaszczyźnie gospodarczej, oraz rozszerzenia jej na poziomie pomocy społecznej świadczonej przez oba Powiaty, a dotyczące w szczególności opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Delegacja miała na celu podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Placówkami: „Mój Dom” w Ornecie i „Marienstift” w Papenburgu,
która obliguje stronę polską i niemiecką do:

  1. zbliżenia i zrozumienia pomiędzy narodami Polski i Niemiec
  2. realizacji wspólnych projektów służących poznawaniu kultur oraz historii obu krajów
  3. współpracy w dziedzinie opieki i wychowania dzieci i młodzieży
  4. wymiany doświadczeń oraz współpracy kadry opiekuńczo – wychowawczej w/w Placówek.

Przy podpisaniu umowy Powiat Lidzbarski reprezentowała Pani Alicja Grodowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie i Pani Małgorzata Krupa – pełniąca obowiązki Dyrektora w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie. Natomiast w imieniu Powiatu Emsland umowę podpisywali: Pani Katharina Leffels – Kierownik Wydziału do spraw Młodzieży oraz Pan Hans -Hermann Janaczek – Kierownik Placówki Socjalno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży „Marienstift” w Papenburgu. Zadania postawione przed polską delegacją zostały zrealizowane, a cele będą osiągane w następnych latach z korzyścią dla obu Powiatów, co zostało określone podczas rozmów wstępnych.
Podpisanie umowy pomiędzy Placówką „Mój Dom” w Ornecie i Placówką „Marienstift” w Papenburgu zaowocuje między innymi wymianą dzieci i młodzieży, która przynosi oczywiste korzyści dla jej uczestników. Udział w niej pozwala na doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim i niemieckim. Ponadto młodzi ludzie mają możliwość poznać obyczaje, tradycje i kulturę odwiedzanych krajów a poprzez udział w zajęciach mają okazję poznać i porównać odmienne systemy opieki. Realizowanie projektów w grupach dwunarodowych stwarza również możliwość rozwijania kompetencji zawodowych oraz poszerzania wiedzy wychowawców pracujących w placówkach.
Podpisanie partnerskiej umowy jest niezwykłą szansą na wymianę doświadczeń w pracy na rzecz społeczności powiatu lidzbarskiego, a w szczególności dzieci objętych opieką instytucjonalną.

Alicja Grodowska
Małgorzata Krupa

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności