Wojewoda Warmińsko- Mazurski Pan Artur Chojecki spotkał się z panem starostą, burmistrzami i wójtami oraz dyrektorami szkół powiatu lidzbarskiego

16.03.2017

W piątek 10 marca w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim Wojewoda Warmińsko- Mazurski Pan Artur Chojecki spotkał się  z panem starostą, burmistrzami i wójtami oraz dyrektorami szkół powiatu lidzbarskiego. Poruszana tematyka reformy oświaty wzbudzała wśród zebranych wiele emocji i wątpliwości. Przede wszystkim samorządowcy zwrócili uwagę na zbyt krótki czas wprowadzania reformy, brak podstaw programowych,  problemy z organizacją sieci szkół w gminach wiejskich, jak również na koszty jakie muszą ponieść w związku z reorganizacją szkół.
Poproszono Pana Wojewodę o przekazanie powyższych postulatów i sugestii  do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe