„Warmia jest miła”

03.09.2019

Działania promocyjne są niezmiernie ważne ponieważ budują pozytywny wizerunek  powiatu i dają wiele możliwości, zarówno dla zwiększenia popularności w regionie jak i integracji lokalnej społeczności. W celu podjęcia współpracy między powiatami  w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim na zaproszenie Starosty Lidzbarskiego Jana Harhja odbyło się spotkanie z udziałem Starosty Olsztyńskiego Andrzeja Abako oraz Starosty Braniewskiego Karola Motyki. Podczas spotkania włodarze powiatów omówili i  zapoznali się z projektem współpracy pt. „Powiaty Warmii”, którego hasło przewodnie brzmi  „Warmia jest miła” i nawiązuje do hymnu warmińskiego „O Warmio moja miła”. Koordynatorem i realizatorem działań będzie Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz wymienione wyżej starostwa powiatowe, zakres współpracy, to przede wszystkim tworzenie oraz promowanie produktów turystycznych i imprez lokalnych opartych na historii i dziedzictwie kulturowym Warmii, tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości i bezpośrednich inwestycji turystycznych na Warmii, organizacja cyklicznych regionalnych imprez plenerowych wspólnie z gminami należącymi do powiatów.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe