Walne zebranie członków Stowarzyszenia „Łyna-Ława”

06.09.2019

28 sierpnia w Prawdwińsku ( Obwód Kaliningradzki) odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna-Ława, w którym Starosta Lidzbarski Jan Harhaj pełni funkcję członka zarządu.

Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności zarządu stowarzyszenia „Łyna-Ława” za okres od 17 grudnia 2018 r. do 28 sierpnia 2019 r. , następnie członkowie stowarzyszenia większością głosów  „za” udzielili absolutorium dla zarządu.

Zarząd stowarzyszenia podsumował  również XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy pn.: „Łyna-Ława”, który odbył się w dniach 2-6 czerwca  2019 r. rzeką Łyną od miejscowości Olsztyn przez Dobre Miasto, Lidzbark Warmińskim, Sępopol, przez granicę polsko-rosyjską do Prawdinska.

Podczas spotkania Prezes Stowarzyszenia a zarazem Starosta powiatu bartoszyckiego  Jan Zbigniew Nadolny podziękował  za  zaangażowanie   w pracach na rzecz stowarzyszenia i pomoc w organizacji corocznych spływów kajakowych m.in. przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicielom samorządów powiatowych i gminnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którzy czynnie wspierali działania podejmowane przez Stowarzyszenie i obecnie  zakończyli swoją pracę na dotychczas pełnionych funkcjach.

Po omówieniu spraw organizacyjnych członkowie stowarzyszenia samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna-Ława ustalili wstępną datę jubileuszowego XX spływu kajakowego na 5 czerwca 2020 roku.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe