„ Utworzenie EkoPracowni przyrodniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim”

01.08.2023

5 lipca 2023 r. Powiat Lidzbarski podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę na dofinansowanie zadania pn. „ Utworzenie EkoPracowni przyrodniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, w formie dotacji, w kwocie 50 000 zł. Celem projektu jest wyposażenie pracowni przyrodniczej w pomoce dydaktyczne (sala ma ponad 50 lat), służące realizacji zajęć z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego, a także zaangażowanie uczniów w edukację mieszkańców. Na wyposażenie pracowni składać się będą odpowiednie multimedia pozwalające na wizualizacje przebiegu i wyników prowadzonych eksperymentów, nowe mikroskopy, modele. Możliwość korzystania z nowoczesnej pracowni przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych oraz rozwijania zainteresowań przyrodniczych. Celem projektu jest również podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy przyrodniczej wśród młodzieży, przedszkolaków oraz osób starszych. Edukacja przyrodnicza, ekologiczna ma za zadanie kształtowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko. Podstawa programowa nauczania ekologii, biologii i chemii w liceum uwzględnia nabycie przez uczniów umiejętności badawczych i obserwacyjnych związanych z ww. tematyką. Realizacja tematyki zajęć prowadzona z wykorzystaniem nowoczesnych, różnorodnych pomocy dydaktycznych, metod i form pracy oraz w środowisku naturalnym znacznie podniesie efektywność nauczania. Nowoczesna pracownia zostanie wyposażona w sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne, które zachęcą uczniów do zgłębiania tajników funkcjonowania organizmów żywych, stawiania pytań badawczych i poszukiwania odpowiedzi, a także zmotywuje uczniów do realizowania kampanii społecznych.

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe

Deklaracja dostępności