Umowa z Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym – podpisana

10.09.2018

Powiat lidzbarski realizuje projekt pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego”, którego celem strategicznym jest ułatwienie obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania związane z projektem mają również za zadanie wprowadzenie cyfryzacji i podniesienie jakości  uzyskiwania danych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ramach tego projektu 7 września 2018 r. Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski oraz Waldemar Klocek – Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego Sp. z o.o. podpisali umowę, której przedmiotem jest wykonanie usług związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficznego zbiorów danych, dostawę sprzętu serwerowego, wykonanie usług informatycznych oraz szkoleniowych.

Wartość zadania opiewa na 4 340 670,00 brutto, termin wykonania ustalono na 31.08.2019 r .

Kontakt

Starostwo Powiatowe
Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 79 00
Faks: 89 767 79 03

szczegółowe informacje kontaktowe